Od nového jízdního řádu byla prodloužena trasy autobusové linky 64 z ulice Životského přes Hladíkovu do Komárova a opačně.

You may also like...