Chodník spojující podél železničního náspu ulici Charbulovu a Olomouckou zarůstává více než půlmetrovým plevelem a náletovými pajasany.

Chodník spojující podél železničního náspu ulici Charbulovu a Olomouckou zarůstává více než půlmetrovým plevelem a náletovými pajasany.

Chodník spojující podél železničního náspu ulici Charbulovu a Olomouckou zarůstává více než půlmetrovým plevelem a náletovými pajasany.

You may also like...