Několik prodejců nepřišlo na Svatojánský jarmark v parku na Řehořově ulici, což negativně ovlivnilo vyznění celé akce.

Několik prodejců nepřišlo na Svatojánský jarmark v parku na Řehořově ulici, což negativně ovlivnilo vyznění celé akce.

Několik prodejců nepřišlo na Svatojánský jarmark v parku na Řehořově ulici, což negativně
ovlivnilo vyznění celé akce.

You may also like...