Proběhal rekonstrukce železničního přejezdu na Křenové ulici poblíž mostu přes Svitavu. Došlo zde k omezení provozu automobilové dopravy, částečně také MHD, která byla vedena ulici Hladíkovou.

Proběhal rekonstrukce železničního přejezdu na Křenové ulici poblíž mostu přes Svitavu. Došlo zde k omezení provozu automobilové dopravy, částečně také MHD, která byla vedena ulici Hladíkovou.

Proběhal rekonstrukce železničního přejezdu na Křenové ulici poblíž mostu přes Svitavu.
Došlo zde k omezení provozu automobilové dopravy, částečně také MHD, která byla vedena ulici
Hladíkovou.

You may also like...