Psychiatrická nemocnice kácela odpoledne stromy poblíž nemocniční zdi, kmeny při kácení padly na vozovku Charbulovy ulice a omezovaly silniční provoz.

Psychiatrická nemocnice kácela odpoledne stromy poblíž nemocniční zdi, kmeny při kácení padly na vozovku Charbulovy ulice a omezovaly silniční provoz.

Psychiatrická nemocnice kácela odpoledne stromy poblíž nemocniční zdi, kmeny při kácení padly na vozovku Charbulovy ulice a omezovaly silniční provoz.

You may also like...