Ulice Cornovova byla zprůjezdněna po patnáctiměsíční rekonstrukcí sítí.