V ranních hodinách došlo k drobné doprav ní nehodě na Olomoucké ulici za odbočkou do ulice Štolcovy.

V ranních hodinách došlo k drobné doprav ní nehodě na Olomoucké ulici za odbočkou do ulice Štolcovy.

V ranních hodinách došlo k drobné doprav ní nehodě na Olomoucké ulici za odbočkou do
ulice Štolcovy.

You may also like...