V západní části areálu střední školy na Charbulově ulici byly káceny vzrostlé topoly bílé.