Začalo stěhování ZŠ na Štolcově ulici na tři různá místa v Brně, včetně objektu někdejší školy na Charbulově ulici ve S. Černovicích.

Začalo stěhování ZŠ na Štolcově ulici na tři různá místa v Brně, včetně objektu někdejší školy na Charbulově ulici ve S. Černovicích.

Začalo stěhování ZŠ na Štolcově ulici na tři různá místa v Brně, včetně objektu někdejší
školy na Charbulově ulici ve Starých Černovicích.

You may also like...