Kino Avia

Budova bývalého kina stojí na roku Štolcovy a Olomoucké ulice. Autorem je architekt Josef Kranz a původně to měla být součást většího sokolského areálu, kde měla být tělocvična a kulturní centrum. Postavena tedy byla jen část komplexu s kinem, bytem správce, sportovním zázemím a venkovním hřištěm.

Historie

Sokolské hřiště bylo po vzniku jednoty původně v ulici Masné za jatkami. V roce 1922 se jednalo o vhodnějším místě. Někteří navrhoval zakoupit stará jatka. Starosta jednoty Albert Havlík navrhl zakoupit pozemek v Nových Černovicích vedle školy na Školní ulici (dnes Štolcova). Tento návrh zvítězil a tak byl pozemek nakoupen v roce 1922. Byla zahájeny i práce na srovnání terénu. Dlouhodobým cílem Sokola Brno IV bylo postavit vlastní sokolovnu. Ukázalo se však, že to není finančně možné a tak bylo rozhodnuto, že bude nejdříve zřízeno kino, z jehož výtěžku se bude financovat zbývající stavba. Žádost o kinematografickou licenci jednota podala už v roce 1921, ale kladně vyřízena byla až v roce 1926. Byla ustavena stavební komise, jejímiž členy se stali členové stavebního družstva F.Knecht, F.Pecina, V.Šedý, Ot.Štěrba a členové výboru jednoty starosta A.Havlík, A.Harvánek, O.Šamánek. Komise pak posuzovala několik návrhů, až se rozhodla pro návrh architeka J. Kranze.[1]

V roce 1928 byla vypsaná soutěž na zednické práce, kterou vyhrál F. Zukal. Hrubá stavba začala 23. května 1929 a skončila 6. srpna stejného roku. Kino bylo pojmenováno Avia podle nedalekého letiště v Černovicích. Provoz začal 7. prosince 1929 představením „Kavkaz v plamenech“ a poté dětských představením „Perníková chaloupka“. Hospodářská krize ovšem způsobila ztrátu kina. Promítány zde byly zpočátku němé filmy, později kino získalo zvukové vybavení, které patřilo k těm nejlepším v Brně. Postupně se lepšila i ekonomická situace. Po únoru 1948 bylo kino znárodněno a přejmenován na „Slovan“. [2]

Architektura

Nízké uliční průčelí kina je graficky členěno elementárními tvary různých typů otvorů. Tvoří jej prosklený ustupující hlavní vchod nalevo, jehož zaoblená stěna se opakuje v oblé hmotě převýšeného schodiště pro promítače vpravo. Úzká linie oken v přízemí se projevuje i v prvním patře, kterému však dominuje pásové okno sjednocující navenek různorodý vnitřní provoz. Důležitým výtvarným prvkem byl výrazný nápis KINO AVIA nad vchodem. V dnešní době se prostory bývalého kina využívají jako sportovní areál a kanceláře, což si vyžádalo značné úpravy. Vnější podoba budovy však zůstala do velké míry zachována.[3]