Veřejný prostor

Tématika prostředí kolem nás nás velice zajímá. Protože nám není jedno, v jakém prostředí žijeme, snažíme se aktivně oživovat veřejná prostranství a také iniciovat diskuzi o těchto problémech.

Největším počinem v této oblasti byl projekt Dáváme Černovicím srdce, který se soustředil na prostor parku Řehořova jako možné centrum Černovic.  V parku jsme uspořádali řadu akcí a ukázalo se, že myšlenka „Černovického náměstí“ je reálná.

Kromě této problematiky jsme se zabývali i nově tvořeným územním plánem města Brna. Náš předseda publikoval na téma Černovice a územní plán několik článků a podal připomínky k aktualizaci územního plánu, které ovšem byly zamítnuty.

Nedílnou součástí diskuze o veřejném prostoru v Černovicích je také uvědomění si historie a historických souvislostí. I proto se aktivně věnujeme mapování a seznamování s černovickou historií.