Večer první lampionový průvod, pořádaný Černovickým sdružením, kterého se účastnilo více než 250 dětí s rodiči.

You may also like...