Po stopách černovických ostatků

Černovické ostatky 2020

[tz_plusgallery id=“1″]

Černovické ostatky 2020

Ostatky, fašank, masopust, karneval, šibřinky či končiny – to všechno jsou různé názvy pro vyvrcholení období trvající od svátku Tří králů do Popeleční středy.

Letos by to bylo pošesté, co se vydá průvod masek od jednoho černovického hospodáře k dalšímu, leč stávající situace nám neumožnila setkávat se, zpívat a tančit ani v době předmasopustní. Připravili jsme proto „ostatkovou stezku“, po níž se můžete vydat až do neděle 21. února. Najdete na ní 10 zastavení s obrázky postav symbolizujících ostatky a texty, z nichž se dozvíte zajímavosti o této tradici. Mapku si můžete stáhnout zde.

Z těch, kteří nám správné odpovědi na otázky nalezené na jednotlivých stanovištích pošlou na info@vcernovicich.cz, vylosujeme tři výherce. Získají červený černovický hrníček.

Ve Starých Černovicích se ostatky slavily už v 19. století. Tradici po dlouhých letech obnovili manželé Königovi v roce 2000, kteří organizovali přes 10 let zábavu spojenou s pochováváním basy. To symbolizuje zakončení radovánek a počátek postního období, které trvá 40 dní a končí velikonočními svátky. Po krátké odmlce pořádání ostatků v Černovicích převzalo v roce 2016 Černovické sdružení spolu s folklórním souborem Májek.

Slovo fašank pochází z německého Fasching, což znamená masopust. Zakončuje období hodokvasu před blížícím se probuzením přírody a polními pracemi. Doba před jejich započetím bývala posledním časem pro konání zábav, byla zasvěcena svatbám, zabíječkám či bálům.

Masky při masopustní obchůzce německého obyvatelstva Černovic v roce 1924

Jednou z nejviditelnějších částí celého masopustního období byla obchůzka mládenců, mladých ženatých mužů, muzikantů nebo maškar po domech, kde hráli, zpívali a tancovali. Maškary v průvodu symbolizovaly různé vlastnosti: policajt – strážce pořádku, bába s nůší – praktickou podřízenost muže i v době, kdy se navenek všichni chovali, jako že je to právě naopak, medvěd – symbol plodnosti. Zastávka průvodu maškar znamenala pro hospodáře vyjádření společenské prestiže. Ve veršované říkance si hospodář vyslechne pochvalu i pokárání za své činy, hospodářku pak provede v kole medvěd. Za návštěvu byly maškary obdarovány vejci, slaninou, klobásami či slivovicí, z nichž si pak chasa uspořádala hostinu. Tradičním obřadním pečivem bývaly koblihy a Boží milosti.

 

You may also like...