Adolf Pištělák

13. května 1911, Brno – 3. ledna 1994, Brno

tělovýchovný cvičitel, vedoucí souboru a organizátor.

Práci s dětmi začal v roce 1930 jako cvičitel žactva a dorostu, později náčelník v DTJ Brno IV, pak v Sokole. Po rozpuštění Sokola soustředil v roce 1940 kolem sebe skupinu dětí a mládeže a učil je lidové písně a tance. Skupina se brzy rozrostla, příležitostně vystupovala v Brně i okolí a stala se symbolem národního uvědomění (např. v r. 1944 uspořádala akademii s 200 účinkujícími za doprovodu muziky Slováckého krúžku v Brně). Po válce v činnosti pokračoval nejprve v rámci Sokola Brno IV. Po reorganizaci tělovýchovy původní skupinu přeměnil v Dětský soubor písní a tanců (1955), který působil jako součást ZK ROH První brněnské strojírny, od roku 1980 existuje pod jménem Pištělákův dětský soubor písní a tanců. Souborem pod jeho vedením prošlo velké množství dětí (cca 6 000), z nichž mnozí se stali významnými uměleckými osobnostmi (herec V. Menšík, Z. Macháček, šéfdirigent Nové scény v Bratislavě, V. Malač, výtvarník, Boh. Smejkal, primáš BROLNu a pak primarius Janáčkova kvarteta, Jaroslav Kratochvíl, lékař a skladatel ad.) Svoje znalosti z oblasti folkloru rozšiřoval studiem, konzultacemi s F. Svobodou, L. Mátlovou-Uhrovou. Pro soubor zajímavě sestavil pásma Hajduk, Brněnská kola, Písně z Brněnska aj. Pro práci v DFS získal a vychoval řadu spolupracovníků. V roce 1976 organizoval soutěž Černovický zpěváček. Soubor vedl až do roku 1980, i poté, téměř do konce života, silně slabozraký od silné cukrovky, vyhledával pro soubor folklorní materiál. Za svoji práci s mládeží získal v roce 1990 medaili Za zásluhy o rozvoj města Brna.

Zdroj

Jaroslav Štěpán: Černoviny 2011/3.