Karel Wainer

3.6.1898 – † 20.4.1943 Brno(?)

Byl zapojen v odboji ilegální KSČ (ukrývání osob hledaných gestapem). Stanislava Živného ukrýval ve své chatě na brněnské přehradě. Karel Wainer zatčen 15. 10. 1942, vězněn v Brně (Kounicovy koleje), Vratislavi a poté znovu v Brně (Cejl).