Křenová 76

Úřad PDNC Brno KřenováDům na ulici Křenová s orientačním číslem 76 stojí v blízkosti Zderadova sloupu a řeky Svitavy. Historicky sloužil vzhledem k své poloze jako dům, kde se vybíralo mýto. Kolem velkých měst byla tzv. potravinová čára a to od 25. 6. 1829. Ta fungovala jako kontrolní stanoviště na všech hlavních přístupech do města. V případě, že přicházející nesli určitě potraviny, museli za ně zaplatit daň.

Budovy byly také nazývány „městiště“ nebo nesprávně také „Akcíz“, což je spíše název pro samotné městské privilegium. V Brně byly pro tyto účely stavěny zprvu honosné budovy, jako například na ulici Vídeňská, posléze, zvláště po vzniku Velkého Brna v roce 1919, kdy se hranice města posunuly až za okrajové čtvrti, stavěly budovy skromnější. Potravní daň na čáře byla v Protektorátu Čechy a Morava jako zbytečná zrušena 28. května 1942 a po osvobození již nebyla obnovena.

Zdroj

o potravní dani