Marie Jiránková

Narodila se 6. března 1893 v Horní Radouni, okres Jindřichův Hradec, jako Pulpytlová. Dne 11. prosince 1920 se provdala za vdovce Václava Jiránka, narozeného 17. srpna 1878 v Zadražanech, okres Nový Bydžov. Manžel, který měl z prvního manželství tři syny (Julia *1903, Václava *1906 a Miloše *1907) a dvě dcery (Žofii *1909 a Marii *1911), měl v té době už také továrničku na výrobu armatur v Brně, Křenová 10, kde také bydleli. Po třech letech se jim narodil další syn Vlastislav (17. dubna 1923). Začátkem třicátých let Václav Jiránek postavil novou továrnu na výrobu armatur ve Slatině, Tuřanka 92 – blízko slatinského nádraží. Tam se také celá rodina přestěhovala. Za Protektorátu byla Marie Jiránková pro odbojovou činnost proti okupantům zatčena (údajně podlehla nástrahám nepřátelského provokatéra kvůli bratrovi Janu Pulpytlovi, narozenému 4. 7. 1900, který pod jménem Jan Podhajský byl důstojníkem Čsl. armádního sboru v Sovětském svazu) a po odsouzení byla dne 1. července 1942 popravena. Ještě jí nebylo 50 let. Zdroj:Aktuality o Slatině 4/2012