Rudolf Charbula

(* 25.12.1910 Prostějov – † 30.5.1942 Olomouc)

Spolu se sestrou Vlastou se podíleli na provozování sokolského loutkového divadla na tehdejší Školní ulici v Brně-Černovicích (ve 30. letech 20. století to bylo největší loutkové divadlo v Brně).

Později se dostal do Dačic a od dubna 1939 tam byl zapojen v odboji v Obraně národa i v Národním souručenství. Dekretem zemského finančního ředitelství v Brně ze 14. 2. 1940 čj. 61.63/1/40-VIII byl přeložen z Dačic do Brna. Zatčen 11. 12. 1940, vězněn v Brně, Vratislavi a Olomouci.Pro špatný zdravotní stav odeslán z Vratislavi zpět, ale cestou zemřel a byl zpopelněn v Olomouci. Zápis o úmrtí u římsko-katolického farního úřadu v Olomouci. V Úmrtním protokolu města Brna je uvedeno zpopelnění v Krematoriu města Brna dne 3. 6. 1942.