Vlastimil Jiránek

Vlastimil (Vlastislav) JIRÁNEK se narodil 17. dubna 1923 jako syn otce Václava Jiránka, narozeného 17. srpna 1878 v Zadražanech u Nového Bydžova, a matky Marie, rozené Pulpytlové, narozené 6. března 1893 v obci Horní Radouň u Jindřichova Hradce. Měli továrnu JIRÁNEK a spol., továrna armatur pro vodovody a slévárna kovů čp. 383 (Tuřanka 92 – za nádražím). Vlastimil vychodil zdejší obecnou a měšťanskou školu, vystudoval obchodní akademii a potom pracoval v otcově podniku. Za Protektorátu byl pro odbojovou činnost v roce 1942 zatčen Gestapem a delší dobu vězněn. Po propuštění však v důsledku prožitých útrap, způsobených výslechy a dlouhým vězněním, krátce po návratu domů na zotavenou 13. února 1943 zemřel ve věku nedožitých 20 let. Byl pohřben v rozsáhlé rodinné hrobce na slatinském hřbitově, kde je umístěna i vzpomínka na jeho matku.