Historie Černovic

Zajímá nás historie místa, kde žijeme a proto se zabýváme několika projekty, jejichž cílem je seznámit občany Černovic s dějinami jejich městské části. Jedná se o tyto projekty:

  • Komentované procházky po Černovicích
  • Webová historie Černovic – postupně vznikající články na různá témata z historie Černovic
  • Živá historie – našim cílem je zachytit vzpomínky černovických pamětníků a zpracovat je do ucelené podoby
  • Webová podoba černovických procházek