Historie

Stará škola na Charbulově ulici_zdroj Archiv města BrnaHistorie nejstarší školy se začíná psát v roce 1890. Do té doby chodily děti z Černovic do Komárova. Protože jich al bylo čím dál více, postarali se obyvatelé Černovic a školu vlastní. Byla tedy vystavěna přízemní budova s 2 třídami a s vyučovacím německým jazykem. Vysvěcena byla 21 9. 1890 a měla 247 žáků. Prvním nadučitelem zde byl Josef Hampl a podučitelem Karel Vlček (Wlček). Třetí třída otevřena 1893 a učitelem byl Karel Keiler. Později vznikla další škola v Nových Černovicích další škola (dnešní škola na Štolcové).

V roce 1919 bylo na společné schůzi české a německé školní rady sjednáno, že žáci budou převedeni z budovy německé obecné školy v Nových Černovicích do budovy německé školy ve Starých Černovicích. Tím byla budova v Nových Černovicích postoupena české obecní škole.

V roce 1940 bylo ke školní budově přistaveno další křídlo, ve kterém sídlila mateřská škola. Po válce byl ve škole sběrný tábor Němců a na chvíli také škola SNB. 16. září 1947 byla v přistavené části zřízena mateřská škola. Od ročníku 1948/49 působila v budově také střední škola.