Socha Josefa II.

Socha Josefa II. je nejzajímavější a nejcennější sochou v areálu Psychiatrické nemocnice v Černovicích.

Záměr pořízení sochy a její umístění před Německý dům na dnešním Moravském náměstí pochází z roku 1880, kdy byl 4. září založen spolek pro postavení pomníku.

Autorem sochy je Antonín Břenek, rakousko-český sochař, narozený v Brně a působící ve Vídni.

Břenek se svým návrhem nazvaným Humanita vyhrál soutěž, které se zúčastnilo 28 autorů, a vytvořil tuto sochu podle potrétů Pompea Batoniho a Antona von Marona. Císař je oblečen v historickém oblečení, levou rukou se opírá o sloup a má v něm roli papíru, pravou rukou jakoby žehná národu. Socha byla doprovázena dvěma dalšími. Mužská socha génia měla představovat výdobytky doby: průmysl, obchod a vědu. Ženská socha drží pochodeň jako symbol osvícenství, náboženské svobody a tolerance. Socha je v nadživotní velikosti a je vysoká celkem čtyři metry. Původní památník s podstavcem byl dokonce vysoký 10 metrů.

Sochu odlila vídeňská firma Turbain´s Söhne. Před umístěním na Moravské náměstí byly sochy vystaveny ve Vídni, kde si je prohlédl i sám císař František Josef II., která následně autorovi sochy profesoru Břenkovi udělil medaili. Slavnostní odhalení sochy a vztyčení proběhlo v Brně 16. října 1892.

V roce 1919 čeští vlastenci sochu shodili, dvě menší sochy byly přesunuty na ul. Františkánskou, dnes stojí v Lužánkách. Na sochu Josefa II. se zapomnělo a dostala se do areálu starých brněnských jatkách (mezi Olomouckou a Křenovou). V roce 1947 objevil sochu Vincenc Makovský a nechal ji přesunout na nádvoří fakulty architektury na Poříčí. Zásluhou ředitele Nevrkly a architekta Karla Volavého (hlavní architekt Ústav národního zdraví) se v roce 1988 dostala do areálu psychiatrické nemocnice. Nemocnice sochu nechala na svoje náklady opravit.

Spojení Josefa II. a psychiatrické nemocnice je logičtější, než by se mohlo zdát. Císař totiž vydal patent, díky němuž začali být nemocní s psychiatrickou diagnózou považováni za pacienty a dál tak impulz přeměně celého oboru psychiatrické medicíny.