Jak se máte, Černovice?

Černovické sdružení zahajuje šestý rok své činnosti a my budeme moc rádi, když si z našeho pestrého
programu vyberete:
První letošní akcí je cestovatelský večer na téma Tádžikistán, který se uskuteční 23. 1. v 18.30 tradičně v sále nad lékárnou Psychiatrické nemocnice. O měsíc později, 20. 2., zavítáme do Cornwallu v Anglii, 20. 3. se vydáme parní lokomotivou po Jávě.
Pomalu se blíží postní období a to si připomeneme tradicí, která se v Černovicích držela už před více než sto lety. Někde jí říkají fašank, jinde masopust, u nás ostatky. Chcete-li se řádně připravit, přijďte si s dětmi vyrobit masky – 3. 2. do Sluníčka na Charbulově 68 (od 15 hod.). Ty pak využijete o týden později v maškarním průvodu, který se vydá 10. 2. v 15 hod. od KD U Lípy (Charbulova 3) do Starých Černovic.
Tam děti čeká karneval v tělocvičně Staré školy na Charbulově 137. Program ukončí ostatková zábava
s cimbálovou muzikou Ponava, která začne v hostinci Slunečnice ve 20 hodin. O půlnoci samozřejmě
společně pochováme basu.
K tradicím se vlastně budeme vracet po celé jaro. Toulky černovickou historií nás 14. 2. v 18 hod. zavedou do doby, kdy se ze samostatné černovické obce stala součást Velkého Brna. (Vinotéka u Alberta,
Olomoucká 148, další Toulky: 1. 3. a 5. 4.). V sobotu 17. 3. zahodíme Moranu a s ní i zimu do Svitavy,
abychom 24. 3. jarně naladěni oslavili Velikonoce v Černovicích, opět ve spojení s benefiční akcí pro
autistickou školu, tenkrát v jejich dočasném působišti ve Staré škole. Milou tradicí, i když se zaoceánskou muzikou, je pro nás již pátým rokem swingový taneční večer s kapelou Louisovi sirotci, který se odehraje 14. 4. v Hostinci Slunečnice. (Více informací na www.vcernovicich.cz.)
My se určitě nudit nebudeme a doufáme, že ani vy ne. A že na otázku „Jak se máte, Černovice“, zazní
krásné sborové „Dobře!“ i s naším přispěním.
MVDr. Marie Slavíčková, zastupitelka, místopředsedkyně Černovického sdružení

You may also like...