Pět let s vámi

Na konci loňského roku uběhlo pět let od chvíle, kdy jsme v pěti lidech zakládali Černovické sdružení – tři „matky zakladatelky“ (jak se samy titulují) Jitka Chmelíková, Jana Františková a Majka Slavíčková a dva zástupci mužského pokolení – Dan Smrček a já. Za každý rok jeden člověk, dalo by se říct. Jenže dnes je to jinak. Členů sdružení je pěkná třicítka a k akcím, které připravujeme, často přiloží ruku k dílu spousta dalších přátel i rodinných příslušníků. Za oněch pět let jsme spolu přichystali baťovských 139 akcí, což nám připadá s ohledem na to, že se na nich podílejí dobrovolníci ve volném čase, jako neuvěřitelné číslo.
Podařilo se nám oživit park na Řehořově ulici, kde jsme začali pořádat jarmarky a kde se dnes koná celá řada akcí dalších organizací – třeba černovické radnice. Dokázali jsme na nábřeží Svitavy přivézt parní vlak (to vlastně dodnes nechápeme 😉 a vytvořit festival Překročme řeku, který propojil sedm městských částí napříč Brnem. Naše černovické snění ožilo v jediné a jedinečné brněnské Noci kostelů bez kostela, při jedné z nichž jsme vysázeli i celoroční připomínku zaniklého kostela sv. Floriána na Faměrově náměstí – květinový obrys chrámu, o nějž se staráme spolu s černovickými hasiči, kteří ho poctivě zalévají (děkujeme!). Anebo propojení Velikonoc v Černovicích s benefiční akcí pro místní autistickou školu, k níž solidárně přispěly i naše střední, základní a mateřské školy. Baví nás pořádat dětské dny, kterými se sami vracíme do dětství – takové, kde se děti neúčastní zábavy jen pasivně, ale musí běhat, tvořit a přemýšlet.
Baví nás hledat třeba jen malé, ale důležité zmínky o černovické historii – a pak si o nich povídat
v rámci našich Toulek. Stejně tak nás ale baví dívat se za hranice, což děláme v rámci cestovatelských večerů. Ale nejvíc nás baví, že jste na akcích s námi a že se bavíte i vy.
A protože i po pěti letech jsme plni sil, začínáme i šestý rok pestrým program. Pozvánky na konkrétní akce v roce 2018 najdete v článku Majky Slavíčkové. Děkujeme, že jste s námi.
Ing. Ladislav Kotík, zastupitel a předseda Černovického sdružení

You may also like...