Černovická velikonoční záhada

Vydejte se s námi po stezce vedoucí horní cestou z Nových do Starých Černovic. Do pondělí 5. dubna (přes celé velikonoční volno) budete mít možnost rozluštit Velikonoční záhadu. Kdo ukradl starostovi Bartlovi jeho Fabergého vejce a proč?!

Kdysi dávno, když ještě Černovice neexistovaly a na jejich místě byly jen louky a pole, žil v řece Svitavě vodník Okoun. Staral se pečlivě o celý tok od Obřan až po soutok se Svratkou, ale nejvíc ze všeho mu přirostla k srdci právě naše krajina.

Poctivě čistil také všechny prameny a pramínky v okolí, takže se to na území budoucích Černovic jen zelenalo. Brzy si toho všimli lidé a začali se sem stěhovat. Postavili si ve Starých Černovicích statky, zúrodnili pole, chovali dobytek – a k tomu potřebovali vodu. Vodník Okoun jim pomáhal ze všech sil. Dál čistil řeku i její ramena a ramínka. Když někdo potřeboval studnu, zařídil, aby v ní byl vody dostatek.

Staré Černovice vzkvétaly a lidé dobře věděli proč – měli svého vodníka, který dbal, aby bylo vždy čím zalévat, napájet zvířata i z čeho vařit pro hospodáře. Přibýval statek za statkem a Černovičáci si na počest blízké a drahocenné Svitavy vybrali jako patrona sv. Floriána, spojovaného s vodou a ohněm. Zasvětili mu dokonce kapličku. Když pak vyhořela, rozhodli se vystavět kostel nesoucí jeho jméno.

Na kostel se skládala celá ves. Tehdejší starosta Johann Bartl se rozhodl prodat cennou rodinou památku – vzácné Fabergého vejce, klenotnický skvost, aby tak přispěl poslední částkou, jež na stavbu nového chrámu ještě chyběla.

Než však našel kupce, vejce z bedlivě střeženého trezoru zmizelo! Kdo ho vzal a proč?
Pojďte s námi rozluštit letitou záhadu!

Ke stažení

You may also like...