Krásný park přímo za humny

Letošní první komentovaná procházka nás zavedla do parku Psychiatrické nemocnice. A nutno říct, že je to pravý a někdy hodně skrytý poklad. Průvodcem nám byl tentokrát pan Václav Peiger, který má park a zeleň v areálu nemocnice na starosti. Postupně jsme se dozvěděli něco o historii samotného areálu, jednotlivých budov i parku a poté také podrobnosti o tom, co vše taková péče o park obnáší. Každý strom má svoji kartu a ví se o něm skoro vše.

Na závěr procházky jsme navštívili i skleníky a zahradnický provoz. Nedílnou součástí léčby některých pacientů je totiž ergoterapie a výpěstky zahradnictví navíc dobře slouží v místní kuchyni. Poslední zastávkou byl nově obnovovaný sad v zadní části areálu.

Přijďte si i vy tento park prohlédnout. Areál je veřejnosti běžné přístupný.

L. Kotík

You may also like...