Víte, že Černovice mají kostel, ačkoli tu žádný nestojí?

O Noci kostelů už určitě slyšel skoro každý a spousta z vás nepochybně navštívila některé z míst, která jednou v roce otevírají své dveře pro návštěvníky až do nočních hodin a nabízejí mnoho zajímavostí, jež na nich běžně neuvidíte či neuslyšíte. V Černovicích máme taková místa hned dvě. Prvním je kaple sv. Kříže v areálu Psychiatrické nemocnice Brno, která se však z důvodu opatření letos připojit nemůže. Druhým místem je květinový kostel sv. Floriána ve Starých Černovicích.

Přifařené Černovice

Černovice nikdy neměly a dodnes nemají vlastní farnost. Byly tedy tak zvaně přifařeny k okolním farnostem. Původní obec měla farní kostel v Komárově. Na výživu faráře musely odvádět přifařené obce farářský desátek. Černovičtí občané farářský desátek neradi dávali a neodváděli celý. Často proto docházelo ke sporům mezi proboštstvím komárovským jako zástupcem fary a kartouzským klášterem, který byl černovickou vrchností. I to byl jeden z impulzů pro postavení vlastní kaple a později i kostela v Černovicích. Ten se ale nikdy nestal sídlem farnosti a vždy byl spravován z Komárova.

Po vzniku Československé republiky a spojení předměstských obcí s Brnem byla snaha změnit obvody farností a přizpůsobit je tehdejším potřebám. Součástí návrhu bylo přifaření Nových Černovic k farnosti na Křenové, která vznikla v roce 1914 přesunutím farnosti z kostela sv. Magdaleny (na dnešní Masarykově ulici). K uskutečnění plánu došlo v roce 1924.

Tento stav, kdy Černovice spadají pod dvě farnosti, trvá dodnes. Současným farářem farnosti v Komárově, kam patří Staré Černovice, je Mons. ThLic. Václav Slouk. Farnost na Křenové, kam jsou přifařeny Nové Černovice, spravuje P. Petr Polívka. Díky příslušnosti Černovic do obou farností tak můžeme s trochou nadsázky říct, že vlastně kostely máme hned čtyři a k nim ještě dvě kaple. Které to jsou?

Kostel sv. Floriána ve Starých Černovicích

Předchůdcem kostela svatého Floriána se stala kaple, zasvěcená stejnému světci. Kaple byla postavená na návsi a byla vysvěcena v roce 1718. Stihlo ji několik živelních pohrom, několikrát celá nebo částečně shořela. V listopadu 1897 černovičtí kapli zbourali a 27. března 1898 položili základní kámen nového kostela.

Černovice byly městskou částí s převážně německým obyvatelstvem. Komárovská farnost, pod kterou Černovice patřily a dodnes částečně patří, nepatřila paradoxně k těm největším. Přesto se Černovice dočkaly svého kostela dříve než třeba větší Židenice či oblast kolem ulice Křenová.  Původními autory návrhu kostela byli architekti Vojtěch Dvořák a Karel Welzl, ale stavbu dokončil architekt brazilského původu Germano Wanderley, který jejich návrhy přepracoval a především se zasloužil o zvětšení kostela, který byl vysvěcen 26. září roku 1899.

Jak kostel vypadal? Neogotický chrám měl jednolodní kostelní prostor. Lomená křížová klenba zdobená žebry měla vrchol 12 metrů nad zemí. Kostelní věž byla vysoká 34 metrů. Zajímavostí je, že až do roku 1925 na ní nebyly osazeny věžní hodiny, což bylo předmětem mnoha narážek v dobovém tisku.

Během druhé světové války byl kostel při spojeneckém bombardování 20. listopadu 1944 poškozen.  Byl zničen presbytář, část sakristie a poškozeny klenby a zdivo hlavní lodi. V roce 1946 byl presbytář znovu vyzděn, opravena sakristie a proveden krov s krytinou. Náklady byly hrazeny z poválečných náhrad a z částky deponované u národního výboru v Brně jako příspěvek pro budoucí opravu chrámu. V roce 1947 bylo výměrem rozhodnuto o obnově kostela a potřeba jeho rekonstrukce byla potvrzena i protokolem stavební komise technického referátu ÚNV roce 1952. Paradoxně v tom stejném roce technický referát požádal o povolení kostel zbořit.

Na základě nálezu stavební komise byl kostel zabezpečen tak, aby neohrožoval bezpečnost občanů. Hlavní vchod byl zamčen řetězem a stejně byl uzavřen přístup na kůr a do věže. Vstup do sakristie byl dokonce zazděn. Silný řetěz byl ovšem záhy přeřezán a byly vylomeny dveře vedoucí na kůr. Tehdejší farář Karel Šmerda si zapsal, že i přes tato porušení zákona státní moc nekoná.

Po patnáctiletém prodlení a marné snaze komárovského faráře P. Karla Šmerdy bylo rozhodnuto kostel odstranit. Úkol byl svěřen pracovníkům národního podniku Povltavský průmysl kamene, kteří se ho zhostili v sobotu 2. dubna 1960 odstřelem chrámu.

Na místě bývalého kostela se pravidelně konají mše ke cti sv. Floriána a u příležitosti černovických hodů, které pro změnu navazují na termín posvěcení kostela. Černovické sdružení zde pořádá již několik let Noc kostelů a v roce 2016 zde na půdorysu původního presbytáře vysadilo květinový kostel.

Kaple sv. Kříže v areálu Psychiatrické nemocnice

V srdci areálu Psychiatrické nemocnice Brno, schována za hlavní budovou, se nachází kaple sloužící především pacientům. Byla vystavěna v roce 1863. Letos se k Noci kostelů připojit nemůže. V době, kdy neplatily stávající přísné hygienické podmínky, bylo možné kapli navštívit při pravidelných sobotních bohoslužbách.

Kostel sv. Jiljí v Komárově

Původně románský kostel z 12. století získal v průběhu času barokní klenbu a gotický chór, nakonec byl upraven v neogotickém stylu. Poblíž vstupu z Černovické ulice najdete křížek, který pochází ze zrušeného černovického hřbitova.

Kostel sv. Klementa Marie Hofbauera v Horních Heršpicích

Pod komárovskou farnost jsou přifařeny také Horní Heršpice. Půvabný novobarokně-secesní kostelíček se nachází v Bednářově ulici a prošel v minulých letech zdařilou renovací. Při návštěvě si nenechte ujít vitráž, na níž je znázorněn sv. Florián.

Kaple Královka v Komárově

Mlynář kašpar Reichl kapličku postavil v roce 1729 jako poděkování za narození dítěte. Uvnitř je umístěna pískovcová socha jejího patrona sv. Jana Nepomuckého. Kaple při ul. Hněvkovského prošla v roce 1999 kompletní obnovou, o niž se zasloužil p. Jan Lang a dalších cca 150 dárců. Autorem jednoho z obrazů je dnes již zesnulý Černovičan JUDr. Oldřich Lanča.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové

Jeden z mála brněnských kostelů postavených v secesním slohu v letech 1910–1913 architektem Franzem Holikem byl prohlášen kulturní památkou. Na hlavním oltářním obraze naleznete siluetu Brna s pohledem od Černovic.

Noc kostelů

Myšlenka vznikla v Německu a první Noc kostelů se konala v roce 2001. Česká republika se zapojila o osm let později, letos se u nás tedy koná její 14. ročník. Zapojuje se téměř 1500 objektů a míst v celé republice. Akce se účastní se také Slovensko, Rakousko, Švýcarsko, Lotyšsko, Estonsko a Nizozemí.

Odehrává se většinou na přelomu května a června ve večerních a nočních hodinách, kdy jsou široké veřejnosti zpřístupněny kostely, kaple a jiná významná místa různých křesťanských církví. Otevřeny bývají běžně nepřístupné sakristie, klášterní zahrady, krypty či věže. Konají se zde koncerty, divadelní představení, přednášky, komentované prohlídky i workshopy.

Každoročně je jako motto vybrán citát z Bible, v němž zaznívá slovo „noc“.

Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří. 

 Noc kostelů v Černovicích

Faměrovo náměstí (událost  na našem Facebooku)

Noc kostelů „bez kostela“ zde slavíme od roku 2015 a naše přírodní kostelní loď se letos promění v Noemovu archu. Chcete-li mít její unikátní připomínku doma, zapojte se do hledání zvířat z archy na místech cyklostezky, našich dvou farností i zaniklých kostelů v Brně. Získáte-li alespoň čtyři obrázky zvířat na těchto místech, můžete je u nás vyměnit za pamětní žeton na letošní Noc kostelů a Noemovu archu.

17.50 Rozeznění zvonu a zvonků na místě, kde stával kostel sv. Floriána, zahájení
Vlastní zvonky s sebou vítány. Výstava „Kostel sv. Floriána“, výsadba květin na půdorysu kostela, výtvarné dílny pro děti na téma „Noemova archa“

18.00 Noemova archa v liturgickém umění
Zdánlivě nestravitelné téma ve velmi stravitelném a přesto odborném podání černovického architekta Jiřího Šťasty

18.30 Divadlo Koráb: Karkulka a vlci
Pohádka o tom, že ani v noci se zvířat netřeba bát

19.45 Kapela Přístav
Koncert brněnské tramp-folkové skupiny – 1. část

20:45 Jak se zvířata dostala na oblohu?
Povídání ředitele brněnské hvězdárny Jiřího Duška nejen o zvířecích souhvězdích pod noční oblohou

21.15 Rozžíhání svící
Symbolické zapálení svíček a nasvícení půdorysu kostela sv. Floriána

21.30 Kapela Přístav
Koncert brněnské tramp-folkové skupiny – 2. Část

 22.00 Zakončení

Jak budou otevřeny ostatní kostely v našich farnostech

  • Křenová, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: 20.00-22.00
  • Komárov, kostel sv. Jiljí: 18.00–23.15
  • Komárov, kaple sv. Jana Nepomuckého, Královka: 18.00–19.00
  • Horní Heršpice, kostel sv. K. M. Hofbauera: 18.00–24.00

Více informací naleznete na www.nockostelu.cz

You may also like...